Zborovice

První písemná zmínka o Zborovicích je už v roce 1276, ale osídlení úrodného kraje sahá do dávné minulosti. O tom svědčí archeologické vykopávky v blízkosti Podlavčí a nález hrobů z 10. století s náušnicemi, prsteny a osobními potřebami dávných obyvatel. Název obce je zřejmě odvozen od jména prvního majitele prastaré hospodářské usedlosti. V roce 1358 to bylo Sborowicz o deset let později Zworowcz i Sworowcz, 1391 Sborowicz, dále jen Borovice, a pak se ustálil název Zborovice. Osada se postupně rozšiřovala po obou stranách tehdejší kupecké stezky, která se po staletích proměnila v širokou silnici uprostřed podlouhého náměstí. Postupné výkupy jednotlivých dvorců či hospodářských stavení vytvořily v roce 1600 zborovické panství. Na něm se vystřídalo mnoho majitelů z řad české i cizí šlechty.
Od poloviny 19. století přešlo panství do rukou bohatých průmyslníků. Byl to Abraham Popper, který dal ve Zborovicích postavit cukrovar a v úrodném údolí se zasazoval o pěstování cukrové řepy, tehdy nové zemědělské plodiny.
V roce 1881 byla postavena Jonášem Friessem železniční trať ze Zborovic do Kroměříže pro převoz cukrovarnických řízků. Jonáš Friess dal také vybudovat tři rybníky jako zásobárnu vody pro cukrovar a důmyslnou soustavou studní táhl vodu do cukrovaru.
 

převzatý text : obeczborovice.cz