Ústí nad Orlicí


zvětšit do nového okna Ústí nad Orlicí 1912

Počátky města spadají do druhé poloviny 13. století, kdy se za vlády PřemyslaOtakara II. začala rozrůstat stará slovanská osada „Oustí“.Od roku 1358 náleželo zdejší území litomyšlskému biskupství, po husitských válkách získal panství i s městem rod Kostků z Postupic. V tomto nejstarším období historie města je zapsán nejčernějším písmem rok 1498, kdy při velkém požáru tehdy ještě dřevěného města vzaly za své nejen domy, ale také veškeré písemnosti, které by nám mohly přiblížit počáteční dějiny města. Jeho krásný historický střed s téměř pravidelným čtvercovým náměstím s podloubími a typickými starými domy je od roku 1991 městskou památkovou zónou.

Většina obyvatel se v minulosti živila hlavně zemědělstvím a domácím tkalcovstvím. Mohutným impulsem pro další rozvoj textilní výroby se stalo v roce 1845 zahájení provozu na hlavní železniční trati Praha-Olomouc. Ústí nad Orlicí se postupně stalo jedním z význačných center českého textilního průmyslu. V roce 1873 byla zahájena první tkalcovská tovární výroba, později zde pracovalo více než dvacet textilních továren. V roce 1892 započala svoji činnost c.k. škola tkalcovská, nyní Střední průmyslová škola textilní, jedna z největších škol svého druhu v republice.


 
převzatý text : wikipedie.cz , ustinadorlici.cz a usti.cz