Turnov


zvětšit do nového okna Turnov po r. 1900

První zmínka o Turnovsku je z r. 1238, kdy král Václav I. vydal listinu, na níž je ověřující podpis Jaroslava z Hruštice, který 1262 působil jako hradní správce v Mladé Boleslavi. Ten roku 1238 získal území pozdějšího Turnova a on nebo jeho syn Zdeněk vybudovali hrad Valdštejn, po němž začali užívat rodové jméno.V roce 1356 Lemberky na Rohozci vystřídal Půta z Turgova a od něho koupili panství Vartemberkové.

Většina šlechty byla katolická, husitské ideje nenalezly větší odezvu, a to vedlo k útoku husitského vojska pod vedením Jana Žižky proti městu r. 1424. Žižka dobyl Valdštejn, obsadil město a do základů vypálil klášter. Během první třetiny 16. st. připadl postupně Valdštejn, Hrubá Skála i Rotštejn mocnému rodu Smiřických, v sousedství se vzmáhali Vartemberkové. Když Jan z Vartemberka r. 1538 přikoupil k Rohozci i panství Skalské (Malá Skála), dostal se Turnov poprvé pod správu jediného pána. Začala kvést nová řemesla - hornictví, sklářství, brusičství a barvířství.Po roce 1620 získal panství Smiřických i Vartemberků Albrecht z Valdštejna. Po Albrechtově zavraždění prošly Turnovskem několikrát oddíly švédské, saské i císařské. 1643 způsobili Švédové svou nedbalostí ničivý požár.Rohozecké panství prodal r. 1628 Albrecht z Valdštejna svému důstojníkovi Mikuláši Des Fours.

Na konci 18. st. měl Turnov 200 domů a přes 2 000 obyvatel. Kamenářství se rozvíjí hlavně ve 30. a 40. letech 19. st. též díky obchodním aktivitám Františka Marka a Michala Kotlera v severní Evropě a v Rusku. V druhé polovině 19. století se drobné a domácké dílny soustředili do průmyslových podniků. V 80. letech existovala řada firem zabývajících se broušením drahých kamenů. 1872 byla založena továrna na motouz a provaznické výrobky. Bylo tu několik pivovarů, pekáren, dvě továrny na piana a pianina.Město zaznamenalo rozvoj bankovnictví , na přelomu století se stává z Turnova dopravní uzel.


 
převzatý text : wikipedie.cz