Trutnov

V místech dnešního Horního Starého Města byla založena osada Úpa, která byla patrně kvůli opakujícím se povodním přesunuta do míst dnešního Trutnova. První písemná zmínka je z roku 1260, Úpa získala práva tržní, práva vykonávat nižší soudnictví a právo vařit pivo. Název města pochází z německého truten ouwe – utěšená niva, podle pověsti bylo nazváno po rytíři Trutovi.

Od konce 14. století byl Trutnov věnným městem českých královen.
Roku 1421 byl Trutnov dobyt husitským vojskem. V roce 1582 vznikl měšťanský pivovar, který byl majetkem 149 pravovárečných domů.

V historii byl sídlem okresního hejtmanství, okresního soudu a později i vojenským posádkovým městem. Poloha na zemské (solné) stezce mezi Čechami a Polskem a rozvoj silnic a železnic, tvořících důležitý komunikační uzel, mu předurčily industriální ráz. Nejtypičtějším byl dlouhá léta průmysl textilní (zpracování lnu), později elektrotechnický, kožedělný.


 
převzatý text : wikipedie.cz
a www.trutnov.cz