Třinec


zvětšit do nového okna Třinec kol r.1910

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1444.Po smrti piastovské kněžny Alžběty Lukrécie se stalo těšínské knížectví, jako odumřelé léno Koruny české, majetkem Habsburků a bylo spravováno tzv. Těšínskou komorou se sídlem v Těšíně.V roce1766 císařovna Marie Terezie darovala princi Albertu Saskému těšínské knížectví věnem při svatbě s její dcerou Marií Christinou.

Roku 1822 Třinec přešel dne 16.2. do vlastnictví Karla Habsburského, syna císaře Leopolda II. a princezny Marie Ludwiky Španělské. Byl adoptován bezdětným manželským párem - sestrou císaře Leopolda II. arcivévodkyní Marii Christinou a vévodou Albertem Sasko - Těšínským. Třinec se stal 30.4. vlastnictvím arciknížete Albrechta Habsburského. Správu statku a hutí vedla knížecí hospodářská kancelář tzv. "Těšínská komora". Do tohoto roku všechny obecní záležitosti vyřizoval fojt, který byl jmenován feudálním vlastníkem Třince. Po zrušení roboty v roce 1848 byla funkce starosty volitelná.

V roce 1920 bylo na základě rozhodnutí ze dne 28.7. Nejvyšší spojenecké rady ve Spa vyřešen spor o rozdělení Tešínska (před tímto datem bylo Třinecko na polské straně dohodnuté demarkační linie). Území severně od řeky Olše připadlo Polsku a Československu jižní část s Košicko - bohumínskou dráhou, uhelným revírem a třineckými hutěmi.
Začátkem října 1938 byl Třinec obsazen polskou armádou.Zpět k Československu byl Třinec připojen po skončení druhé světové války. Polsko se svého nároku na Třinec vzdalo v roce 1958.


 
převzatý text : wikipedie.cz a
trinec-mesto.cz