Slaný

Osada Slaný vznikla buď jako sídlo solařů nebo ve vztahu k doložené obchodní stezce. První dochovaná zmínka o Slaném je z roku 1239, je ale zřejmé, že osídlení místa zvaného dnes U Brodu (na místě nynějšího kruhového objezdu) ostrovskými mnichy je mnohem staršího data.Na město bylo Slaný povýšeno někdy mezi roky 1295 nebo 1305, protože se ví, že r. 1295 ještě královským městem nebylo, ale povýšení udělil Václav II., který r. 1305 zemřel.

V letech 1461 - 1472 byly kolem města obnoveny hradby a postaveny některé brány a bašty. Roku 1482 utvořila města Žatec, Louny a Slaný brannou jednotu a v tomtéž roce byl ve Slaném konán sněm strany podobojí. V roce 1618 zde sídlila rodina Fridricha Falckého, za což bylo město potrestáno a stalo se majetkem Martiniců (dostal ho Jaroslav Bořita z Martinic za svou pomoc Vídni při stavovském povstání). Za třicetileté války pak bylo celé město zdevastováno.

Od roku 1794 bylo Slaný opět svobodným městem. Krajské zřízení, které Slaný ztratilo ve prospěch Rakovníka bylo roku 1787 opět vráceno do Slaného.Až do roku 1960 bylo Slaný sídlem vlastního okresu, v uvedeném roce však bylo včleněno do okresu Kladno.


 
převzatý text : wikipedie.cz a www.meuslany.cz