Rokycany


zvětšit do nového okna Rokycany po r. 1920

První zmínka o Rokycanech pochází již z roku 1110 (jedná se o jedno z nejstarších měst v Čechách). Tehdy byl připomínán v místě dnešních Rokycan biskupský dvorec s osadou, která byla ve 14. století povýšena na město. Dříve byl ve městě biskupský hrad, který ale později zanikl. Dodnes se dochovaly zbytky středověkého opevnění, které dříve město obklopovalo.

V roce 1584 byly Rokycany povýšeny na královské město. Za třicetileté války byly Rokycany z velké části vypáleny a patřily k nejvíce zničeným českým městům. Za účast v protihabsburském odboji bylo město v roce 1623 postiženo konfiskací majetku, později pak vpády císařských a švédských vojsk.V roce 1702 žilo ve městě 2262 obyvatel.

V roce 1850 se staly Rokycany sídlem okresu, 14. července 1862 byla otevřena železnice Praha–Plzeň, což umožnilo rozvoj průmyslu v Rokycanech a okolí. V druhé polovině 19. století se zde opět začíná rozvíjet průmysl, zaměřený převážně na železářskou výrobu. Vznikají podniky jako Bedřichova huť, Hirschovy a Guthovy železárny, městská slévárna a válcovna. V tomto období stoupal také počet obyvatel a město se začalo rozšiřovat. Po druhé světové válce vznikl světoznámý podnik na výrobu jízdních kol - Favorit.


 
převzatý text : wikipedie.cz a rokycany.cz