Pardubice


zvětšit do nového okna Pardubice před r.1900

První dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295, kdy papež Bonifác VIII. v Pardubicích potvrdil klášter cyriaků a kostel sv. Bartoloměje.
Prvním vlastníkem Pardubic na začátku 14. století byl Púta z Dubé.Kolem roku 1325 vyměnili synové Púty z Dubé Pardubice s rytířem Arnoštem z Hostýně. Jeho syn Arnošt z Pardubic byl prvním pražským arcibiskupem.Povýšení Pardubic na městečko se tedy uskutečnilo někdy v letech 1332–1340.
V roce 1491 Pardubice koupil Vilém z Pernštejna, nejmocnější šlechtic tehdejšího Českého království. Vedle zvelebování města a panství se Vilém pustil i do pozdně gotické přestavby zdejšího vodního hradu, jeho synové Vojtěch a Jan pak pokračovali ve stylu renesančním.Po slavné éře Pernštejnů, kteří zadlužené panství prodali v roce 1560 arciknížeti Maxmiliánu Habsburskému, nastal úpadek vlivu města. Rovněž Třicetiletá válka město ještě více zbídačila.
K novému rozvoji města došlo až v polovině 19. století, kdy 20. srpna 1845 přijel do Pardubic první vlak po první české parní železnici z Olomouce do Prahy.Na počátku 20. století se Pardubice staly kolébkou českého letectví, když roku 1910 uskutečnil inženýr Jan Kašpar první dálkový let z Pardubic do Prahy.Po první světové válce došlo k dalšímu rozmachu průmyslu.
Roku 1874 se poprvé běžel dnes již světoznámý dostih Velká pardubická.
 

převzatý text : wikipedie.cz