Pačlavice


zvětšit do nového okna Pačlavice kolem roku 1910

První písemná zmínka o Pačlavicích (původně vsi) je z roku 1131.Až do roku 1492 se majitelé Pačlavic často měnili – až dva vladycké rody za rok.
Za vlády krále Vladislava II., po husitských bouřích v letech 1492 – 1522, skoupil celé panství Mikuláš Sedlar z Hofu. V roce 1566 byl majitelem Pačlavic Václav Sedlar z Hofu, jehož rod byl poslední z vladyckých rodů českých. Městečkem byly poprvé Pačlavice jmenovány roku 1523.
V třicetileté válce bylo městečko úplně zničeno, takže roku 1634 zemský sněm v Brně označil pačlavické panství jako „úplně zkažené“.
Arnošt z Arenbergru v roce 1833 založil tak zvanou „Špitálku“, což byl dům pro obývání poddanými z pačlavského panství, kteří překročili věk 60-ti let a byli nemocní či postižení úrazem, při výkonu práce.Dcera knížete, hraběnka Ernestina z Arenbergru darovala panství milosrdným sestrám sv. Vincence z Pauly. Ovšem s podmínkou, že zde zřídí dva domy s nemocnicí a budou vyučovat děvčata Moravská, v ručních pracech. Za tímto účelem, přebudovaly sestry zámek na klášter
 

převzatý text : paclavice.cz