Olomouc

Velkomoravské osídlení odkryli archeologové v Olomouci na více místech. Nálezy z Petrského návrší prokázaly dokonce úzký vztah olomouckého sídliště k centru Velkomoravské říše – Mikulčicím.
Důležitým historickým bodem pro dějiny města bylo připojení Moravy k českému přemyslovskému státu. Jako první údělný moravský kníže se v Olomouci usadil od roku 1030 Břetislav, syn českého knížete Oldřicha.První zmínka o „hradě Olomouci“ je však v Kosmově kronice až z roku 1055. Po tomto datu se Olomouc stala centrem jednoho ze tří nově vzniklých moravských údělných knížectví – olomouckého, brněnského a znojemského.
V raně středověké Olomouci bylo roku 1063 založeno moravského biskupství a v roce 1078 první samostatný klášter na Moravě.
Kdy bylo založeno královské město Olomouc přesně nevíme. Nedochovala se totiž jeho zakládací listina. Stalo se tak patrně před rokem 1246 za krále Václava I. O postupném připojování předměstských osad svědčí příchod žebravých mnišských řádů.
Datem 4. srpna 1306 se Olomouc zapsala do dějin státu v období středověku snad nejvýrazněji. Bohužel neblaze – v tento den byl v sídle olomouckého kapitulního děkana zavražděn poslední český král z rodu Přemyslovců Václav III. Ruka neznámého vraha tak nejen překazila královo válečné tažení do Polska, ale způsobila i vymření významného českého panovnického rodu po meči.
Období vlády Lucemburků bylo obdobím rozkvětu Olomouce. V době husitských válek byla Olomouc baštou římskokatolické církve. Roku 1469 byl v Olomouci dokonce prohlášen českým králem uherský král Matyáš Korvín. Velmi citelně zasáhla město Olomouc třicetiletá válka.1642–1650 byla okupovana švédským vojskem.
 

převzatý text : olomouc.eu