Nymburk


zvětšit do nového okna Nymburk roku 1938

Přesné datum, kdy bylo započato s výstavbou Nymburka, však dodnes není úplně známo. V současnosti je za vznik města přijímán rok 1275. Král Přemysl Otakara II. uložil lokátorovi Konrádovi , aby vyměřil a zřídil město Nymburk. Samotné založení bylo však pravděpodobně dokončeno až za vlády krále Václava II.

Husitské války v 15. století se dotkly města jen nepatrně (byl vydrancován klášter dominikánů) a tak rozkvět trval celé období gotiky a renesance prakticky do začátku 17. století. Třicetiletá válka (1618-1648) přervala život bohatého a výstavného měšťanského sídla. Během ní byl Nymburk vypálen a vydrancován, pevnost byla téměř zničena, hradby pobořeny.

Zlomem v novodobé historii bylo až zavedení železnice k městu v roce 1870. Od té doby se sídlo rozrůstalo, byly vystavěny nové budovy, došlo k regulaci řeky Labe, k výstavbě nového mostu a hydroelektrárny s plavební komorou.


 
převzatý text : wikipedie.cz a www.mesto-nymburk.cz