Nezamyslice

První písemná zmínka o Nezamyslicích pochází z r. 1283, kdy se jejich držitel píše Bohuslav z Nezamyslic.
R.1385 Markéta, vdova po Janu Skvárovi prodala vše, co jí v Nezamyslicích patřilo Peškovi Puklici, který ještě téhož roku vše prodal agustiniánskému řádu kanovníků v Lanškrouně. Tento řád koupil již v r. 1383 celou část Nezamyslic patřící Ctiboru z Cimburka a tak se stal jediným pánem celých Nezamyslic a podržel je 400 let.

Řád augustiniánský se za husitských nepokojů přestěhoval do kláštera všech svatých v Olomouci a byl Nezamyslickou vrchností až do r. 1784. V tomto roce byl zrušen a Nezamyslice staly státním komorním statkem.Když stát potřeboval peníze, prodal Nezamyslice 13. října 1813 hraběti Segurovi.Hrabě prodal Nezamyslice již 28.ledna 1819 rakouskému arciknížeti Ferdinandu d´Este. Ten byl poslední Nezamyslicku vrchností. R.1848, po zrušení roboty, přestává poddanství a osud obce přechází do rukou jejich obyvatel.
 

převzatý text : nezamyslice.cz