Most


zvětšit do nového okna starý Most po r.1900

První historické zmínky o osídlení místa, na kterém dnes stojí město Most, pocházejí z latinské Kosmovy kroniky české z 10. století, kdy přes zdejší močálovitou krajinu vedla stezka po dřevěných mostech. Odtud také pochází název města. Na této obchodní cestě založil Hněva z rodu Hrabišiců tvrz. Podle závěti bezdětného Kojaty sepsané roku 1227 přešla do vlastnictví kláštera Křížovníků Božího hrobu ve Zderaze u Prahy. Záznamy z roku 1238 však ukazují, že v této době již osada byla majetkem Přemyslovců.Z doby vlády Přemyslovců se také dochovala nejstarší městská pečeť pocházející z roku 1257.

Během třicetileté války bylo město i hrad Hněvín dobyt Švédy. Hrad byl poté rok a půl obléhán císařskými vojsky, ale dobít zpět se ho nepodařilo. Tato událost vyvolala v místních obyvatelích pocit, že hrad, který svým významem vždy přitahoval k městu pozornost nepřátel, je zdrojem veškerého jejich utrpení. Na jejich žádost proto roku 1651 císař Ferdinand III. povolil hrad zbořit. Město poničené třicetiletou válkou i vlastními obyvateli tak ve druhé polovině 17. století ztratil svůj hospodářský i politický význam.

Až o dvě stě let později začala nová etapa rozvoje města, když byly v jeho okolí objeveny obrovské zásoby uhlí. Roku 1870 byla do města přivedena železnice, postaven byl cukrovar, porcelánka, ocelárna, pivovar, městské muzeum. Počet obyvatel se prudce zvýšil.

Nové sídliště začalo vznikatv listopadu 1959. V srpnu roku 1963 proběhla osudová jednání o likvidaci města, která vešla v platnost usnesením vlády č. 180 z 26. března 1964. Řešila se konkrétní podoba likvidace starého města a rozdělení nového. Zanikla ocelárna, pivovar i Severočeské keramické závody.První obyvatelé ze starého Mostu se do nového stěhovali od ledna 1965 . Tentýž rok se rozhodlo o přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie po umělé dráze.V roce 1975 dne 30. září v 11:50 byl odstartován přesun děkanského kostela a ukončen byl 27. října v 8:52 hodin.


 
převzatý text : wikipedie.cz