Litvínov


zvětšit do nového okna Litvínov 1910

Nejstarší zmínka pochází z roku 1352 (Lutwinow). Původně zde byla dvě sídla – Horní a Dolní Litvínov s tvrzemi. Majitelé nebo držitelé panství, ke kterému Litvínov patřil, se často měnili. První, nám známí, byli z roku 1357 bratři Goblencové. V roce 1391 měl část vesnice v držení Těma z Koldic, druhá část náležela českému rodu Hrabišiců, kteří sídlili na hradě Rýzmburk u Oseka.

Roku 1532 přešel Litvínov do držení Mikuláše Velemyšlského z Velemyšlevsi a dále na Mikuláše z Knobelshofu. Od roku 1542 se majitelem stává opět rod pánů z Jahnu, v jehož držení zůstává až do roku 1589, kdy byl prodán Václavu z Lobkovic.
Po sňatku vdovy Polyxeny Marie Lobkovicové s Maxmiliánem z Valdštejna v roce 1642 se Horní Litvínov dostává téměř na 300 let do majetku rodu Valdštejnů, kde tvoří součást významného duchcovsko - hornolitvínovského panství. Teprve v následující letech po skončení I. světové války, přešlo panství do vlastnictví státu.

Roku 1715 zde hrabě Jan Josef Valdštejn založil velkou manufakturu na výrobu sukna, jednu z prvních v českých zemích. Tuto událost dodnes připomíná obelisk, vztyčený ke stému výročí v roce 1815. Císař Karel VI. povýšil 7. května 1715 Horní Litvínov na městečko s právem pečeti a výročního trhu. V 19. století se v Litvínově rozvinula i hrnčířská výroba a v širokém okolí těžba hnědého uhlí. Městem byl Litvínov učiněn 5. srpna 1852.


 
převzatý text : wikipedie.cz
a www.litvinov.cz