Kyjov

Archeologické nálezy z roku 2010 dokládají na území Kyjova jedno z nejvýznamnějších center germánského kmene Langobardů ve střední Evropě v 6. století.
V první písemné zmínce z roku 1126 se připomíná jako trhová ves, která byla darována klášteru Hradisko u Olomouce.[7] V husitském období se město hlásilo k utrakvismu a roku 1431 ho dobyl rakouský markrabě Albrecht II. Habsburský, který zde nechal popravit mnoho zajatců. V roce 1548 se vykoupilo z poddanství a bylo povýšeno na královské město. Během 17. století několikrát zničeno nájezdy, požáry a také postihnuto morem.
 

převzatý text : wikipedie.cz