Krnov

Historie města sahá až do 13. století, kdy také Krnov získal městská práva.Oblast je ovšem skoro bez přerušení osídlena již od doby kamenné.O postupném vývoji vypovídá i nepravidelný půdorys historického jádra a síť původních ulic. Toto uspořádání se neměnilo do 2. pol. 19. stol., neboť město bylo obehnáno hradbami, jejichž pozůstatky jsou patrné v torzu i dnes.Základní formování města bylo ukončeno již ve 13. století. Město vzkvétalo díky obchodu a rozvinutému soukenictví.

Rozdělením Opavského knížectví v roce 1377 vzniklo samostatné Krnovské knížectví se svými správními institucemi a orgány. V roce 1523 bylo knížectví prodáno markrabímu Georgovi Hohenzollernovi z Ansbachu, Hohenzollernové vystavěli v Krnově zámek, který je významnou dominantou centra města. Posledním Hohenzollernem na krnovském panství byl Jan Jiří Krnovský, vrchní velitel vojsk Friedricha Falckého. Za své protivení císaři byl mu zkonfiskován majetek a novým majitelem Krnovska se stal Karel z Lichtensteina. Osudy tohoto rodu jsou spojeny s Krnovem až do r. 1945.

Na přelomu 19. a 20. století došlo ve městě k prudkému rozvoji textilní výroby, která však postupně z větší části upadla.


 
převzatý text : wikipedie.cz
a www.krnov.cz