Kostelec na Hané


zvětšit do nového okna Kostelec na Hané

O existenci Kostelce se dovídáme až z listiny datované rokem 1347, kdy byl součástí majetku Voka z Kravař. Své zájmy zde měl i augustiánský klášter v Prostějově (roku 1391 se píše o vinicích u Kostelce), osudy vsi (1590 uváděné již jako městečko) jsou však spojeny s vládci Plumlova, jimiž byli nejdéle páni z Pernštejna, jmenovitě od roku 1490, kdy vnučka Petra z Kravař Johanka se přivdala do rodiny Kunštátských a odkázala panství Vratislavovi z Pernštejna. Po něm je zdědil Vilém z Pernštejna atd., až Vratislav Eusebius P. prodal celé panství roku 1599 Karlovi z Liechtenštejna. Liechtenštejni, kteří vládli z hradu Plumlova městu Prostějovu, třem městečkům (Plumlov, Kostelec, Určice) a 25 vsím v okolí, vlastnili toto panství až do roku 1848.
Po zrušení patrimoniální správy se v roce 1850 stal Kostelec (do roku 1861 Kostelc, také Kostelec nad Romží, od roku 1918 definitivně Kostelec na Hané - aby se odlišil od 8 dalších Kostelců na Moravě a 21 v Čechách) samostatnou obcí v soudním okrese Plumlov a v politickém okrese Olomouc (od roku 1868 Prostějov). Samostatnou obcí bez přivtělených osad zůstal dodnes.
 

převzatý text : kostelecnh.cz