Jirkov

Jirkov vznikl jako kolonizační ves na česko-saském pohraničí. Počátky města nejsou přesně doloženy a pravděpodobná doba vzniku je koncem 13. století. Kolem roku 1300 je doložena stavba gotického kostelíka. První doložitelný záznam je z roku 1352.Městská práva byla uznána 25. února 1455 králem Ladislavem Pohrobkem.

V Jirkově působilo 6 cechů, těžila se tu kamencová ruda a už roku 1597 měl Jirkov vodovod. V letech 1555–1595 vznikl pod Jirkovem systém podzemních chodeb později využívaný mimo jiné jako pivovarská sklepení. Dochoval se dodnes. Po bitvě na Bílé hoře (1620) město ztratilo téměř veškerá práva a bylo mnohokrát vypleněno vojsky všech armád třicetileté války. Později se ve městě rozvíjejí manufakturní dílny a továrny.

Význam města vzrostl se zavedením železnice (1872). Roku 1874 vznikl hasičský spolek, který jako sbor dobrovolných hasičů existuje dodnes. Elektrická sít byla zavedena v roce 1911. Od počátku 20. až do poloviny 30. let ve městě zimoval proslulý cirkus Kludský. Po konci 2. světové války v důsledku Vysídlení Němců z Československa byl Jirkov osídlen z vnitrozemí.
Podstatná část města leží na ložisku hnědého uhlí, které sice bylo oficiálně odepsano, ale až k hranicím Jirkova přiléhá tv. chráněné ložiskové území Otvice.


 
převzatý text : wikipedie.cz