Jablonec nad Nisou


zvětšit do nového okna Jablonec nad Nisou 1910

První zmínka o Jablonci pochází z roku 1356. Bylo vypáleno během husitských válek a během vlády Jiřího z Poděbrad, trvale osídleno bylo toto místo však až od 16. století, především v souvislosti s rozvojem sklářství. Od druhé poloviny 17. století nastává bouřlivý rozvoj právě sklářství a poté zejména bižuterního průmyslu ve století osmnáctém.

zvoji města a jeho povýšení na městys či město dlouho bránila další města v okolí, ta se obávala konkurence. Teprve až roku 1808 byl tedy Jablonec povýšen na městys a v roce 1866 dekretem císaře Františka Josefa I. na město. Jmenovací dekret však obdržel až v roce 1906

Jablonec se stal světově proslulým střediskem obchodu s bižuterií. K tomu ještě přispělo napojení města na železniční síť v roce 1888. Železniční trať byla zanedlouho prodloužena z Jablonce přes Smržovku a Tanvald až do Kořenova a tam napojena na síť tehdejších pruských železnic. To vše výrazně přispělo k rozvoji obchodu s jabloneckým průmyslem.


 
převzatý text : wikipedie.cz