Hodonín


zvětšit do nového okna Hodonín po r. 1900

Název města se poprvé uvádí ve falzu z 12. století k roku 1046. V listině z roku 1169 se však už setkáváme s castellanus de Godonin.
Hradisko je založené pravděpodobně Břetislavem I. v 11. století. Hrad obnovila a založila při něm město královna Konstancie v roce 1228. Město nebylo pravděpodobně opevněno kamennou zdí, ale mělo dusaný val, na němž byly zaraženy zaostřené kůly. tento fakt je nepochybný a dosvědčují to i názvy ulic Horní a Dolní Valy.

Během husitských válek přešlo do rukou šlechty.
V roce 1512,kdy získal Hodonín do dědičného držení z rukou Vladislava II. Vilém z Pernštejna, přestává být Hodonín městem královským a poklesl na město poddanské.V zápětí je ve vlastnictví Jindřicha z Lipé. Avšak i v této nepříznivé situaci neupadá a stává se střediskem vzrůstajícího hodonínského panství. V 17. století bylo několikrát dobyté a téměř zpustlo.Po třicetileté válce byl Hodonín s celým panstvím značně zničen. Na náměstí zůstaly obývané jen dva domy a z městské rady nezůstal nikdo.

Největším pokrokem bylo zbudování železnice, která znamenala novou etapu ve vývoji města. První vlak na Severní Ferdinandově dráze projel Hodonínem 1. května 1841. 18. června 1891 byla dána do provozu trať do Holíče a 16. května 1897 do Zaječí. První osvětlení petrolejovými lampami bylo pořízeno v roce 1859. Až o 40 let později 1. listopadu 1899 bylo město osvětleno elektřinou.
  7. března 1850 se v Hodoníně narodil T. G. Masaryk, filozof, vědec a politik, zakladatel Československé republiky a její první prezident


 
převzatý text : wikipedie.cz
a www.hodonin.eu