Chropyně

Způsobem tvoření je jméno obce značně starobylé. Vychází z nářečného výrazu chrapat (bouchat, tlouci). Protože hlučnost bývá obecně považována za neslušnost, bylo později vytvořeno lidové úsloví "být v Chropíně na móresech", tudíž chovat se neslušně.

První písemná zmínka je z roku 1261, kdy Smil ze Střílek daroval osadu nově založenému cisteriáckému klášteru ve Vizovicích. Od roku 1567 vlastnili chropyňské zboží Haugvicové z Biskupic, od roku 1581 Černičtí z Kácova, po roce 1595 Pražmové z Bílkova a roku 1615 je koupil kardinál František Ditrichštejn. O dva roky později panství směnil olomouckému biskupství a v jeho majetku zůstalo až do revoluce 1848-1849 znamenající zánik feudálních vztahů.

Nástup průmyslové civilizace znamenal konec starého, patriarchálního světa Hané. V roce 1868 je v místě vybudován velký cukrovar, o rok později se Chropyně dotkla železnice Brno – Přerov.


 
převzatý text : wikipedie.cz