Česká Lípa

Město bylo postaveno u vodního hradu Lipý při brodu přes řeku Ploučnice, kde existovala od 10. století malá slovanská osada.První písemná zmínka o zdejším osídlení pochází z roku 1263, je obsažena v kupní listině doksanského převora. S historií města je spjato jméno zakladatele hradu Lipý Chvala ze Žitavy z rodu Ronovců, hlavně pak jeho vnuka Jindřicha z Lipév letech 1305 - 1319,později se o jeho rozvoj zasloužili Berkové z Dubé.Hynek Berka z Dubé vydavá nejstarší městskou listina z 23. března 1381,kterou se dokládá udělení práv městu Lipému, o jehož zvelebení u stejnojmenného hradu má právě on největší zásluhu.

V letech 1502 - 1553 patřila větší část města i okolního panství Vartenberkům. Později se hrad pánům z Dubé / Lipé vrátil a zůstal jim přes 100 let. V letech 1622 - 1623 město rozdrobené mezi Berky do více částí sjednotil Albrecht z Valdštejna.Po Valdštejnově zavraždění získali sňatkem s Valdštejnovou dcerou město s novozámeckým panstvím Kounicové, jimž Česká Lípa patřila až do zrušení poddanství v roce 1848.

Roku 1883 a poté znovu 11. ledna 1911 zemský výbor v Praze projednával žádost městského zastupitelstva v České Lípě o změně názvu města z Böhmisch Leipa na Deutsch Leipa. Češi tehdy tvořili ve městě jen asi 15% menšinu a českolipská městská rada si stěžovala na to, že název často mate usedlé české Němce a německé průmyslníky, kteří pak město považují za české a vyhýbají se mu. Zemský výbor v obou případech žádost zamítl. Jako argument bylo v diskusi mimo jiné zmíněno, že Německý Brod je naopak převážně český.


 
převzatý text : wikipedie.cz