Čelákovice

Oblast byla od doby kamenné nepřetržitě osídlena. V raném středověku vzniká hradiště a při jeho západní části je ve 2. polovině nebo ke konci 10. století zbudována na kamenných základech dřevěná stavba tvrze, nahrazena kolem roku 1300 stavbou z kamene.
Nejstarší písemná zpráva pochází z roku 1290, kdy se Čelákovice staly předmětem prodeje. Předpokládá se, že v této době měla zdejší osada za sebou již více než 200 let trvání. O tom, že se nejednalo o zcela bezvýznamnou vesnici, mluví fakt, že zdejší kamenný kostel postavený na ostrohu východně od tvrze pochází z konce 12. století. V držení města se vystřídala řada více či méně významných rodů. Posledním byl rod Krajířů z Krajku a na Mladé Boleslavi, kterým bylo zboží včetně Čelákovic Ferdinandem I. zkonfiskováno, a tak se roku 1547 staly Čelákovice Královským komorním městem.

Průmyslový rozvoj Čelákovice zasáhl po roce 1900. Roku 1903 zakládá V. Červinka továrnu na zemědělské stroje , v roce 1906 je postavena továrna na akumulátory R. Stabenova /Kovohutě/, roku 1910 založil J. Volman továrnu na obráběcí stroje - TOS, později největší ve městě. Po roce 1922 se dostaly Čelákovice ve známost říčními lázněmi Grádo na labském ostrově, zničené regulací řeky do konce roku 1937.


 
převzatý text : wikipedie.cz, celakovice.cz