Čechtice

Čechtice jsou poprvé připomínány v roce 1315, kdy byly v majetku vladyků z Čechtic. Majitelé zdejšího panství se ale poměrně často střídali, častokrát si za své sídlo zvolili jiné, podobně velké okolní obce (Křivsoudov, Dolní Kralovice).
V letech 1655 - 1658 vznikl na náměstí trojkřídlý zámek, ve kterém od té doby sídlili další správci panství.
V letech 1835 - 1844 pobýval na kastru obce, na zámečku v Růžkových Lhoticích, hudební skladatel Bedřich Smetana.
V roce 1926 odkoupila obec zámek na náměstí a změnila ho na školu. Po druhé světové válce byl veškerý majetek zdejší šlechty znárodněn. 29. srpna 1950 bylo v Čechticích založeno JZD, předchůdce dnešního Zemědělského družstva Čechtice.
Od 12. dubna 2007 byl obci vrácen status městyse.
 

převzatý text : wikipedie.cz