Brandýs nad Labem - Stará Boleslav


zvětšit do nového okna Stará Boleslav

Stará Boleslav je spojená se svatováclavskou tradicí. Nachází se zde románská bazilika sv. Václava založená spolu s kolegiátní kapitulou roku 1039 knížetem Břetislavem I. s kryptou sv. Kosmy a Damiána v místech, kde byl podle tradice sv. Václav zavražděn a původně pohřben. Jedná se o naše nejstarší poutní místo.Vedle stojí románský kostel sv. Klementa s výjimečnými románskými freskami ze 3. čtvrtiny 12. století, nejstarší v Čechách.

K pamětihodnostem Brandýsa nad Labem patří především zámek na místě gotického hradu z roku 1300.Mezi gotické památky patří kostel sv. Vavřince s dochovanou freskovou výzdobou ze 14. století a později barokně přestavěný a také kostel sv. Petra.

Město vzniklo roku 1960 sloučením do té doby samostatných historicky významných měst Brandýsa a Staré Boleslavi. Zatímco Boleslav je spojena především s osobou sv. Václava, který zde byl roku 935 zavražděn a také s Mariánskou poutní tradicí - Palladiem, jedná se o naše nejstarší poutní místo, Brandýs zažíval dobu své slávy v období Habsburků, kteří zde zvelebili zámek a často zde pobývali. V roce 1998 se konalo ve Staré Boleslavi místní referendum o osamostatnění, avšak účast občanů údajně byla nedostatečná k tomu, aby výsledek referenda byl závazný, a hlasující se údajně vyjádřili převážně proti rozdělení.


 
převzatý text : wikipedie.cz