Beroun


zvětšit do nového okna Beroun po r. 1900

První zmínka o královském městě Beroun je z roku 1265, i když místo bylo osídleno již dřív. V 11. století zde byla založena osada, která se podle listiny pro vyšehradskou kapitulu z roku 1088 nazývala příznačně Na Brodě.První písemnou zprávu o městě nacházíme v listině Přemysla Otakara II. z roku 1265, kdy vydal listinu pro ostrovský klášter. Zde se poprvé objevuje v latinské podobě jméno Beroun - Verona. V roce 1303 dostali měšťané od krále Václava II. důležité privilegium, kde vedle potvrzení vlastnictví řady vesnic získali právo spravovat se právem Starého Města pražského. Touto listinou se Beroun stal po právní stránce královským městem se samostatnými institucemi. Doba Karla IV. znamenala dobu rozkvětu města Berouna a jeho řemesel.

Město se přiklonilo k husitskému bratrství. Za Jiřího z Poděbrad stáli Berounští na straně nového krále a pomáhali mu i vojensky. Největšího rozkvětu dosáhl Beroun za vlády Vladislava Jagellonského.

v roce 1862 byla uvedena do provozu železnice Praha - Plzeň. Počet obyvatel roste a Beroun se stává centrem oblasti. V 19. století byla postavena císařská silnice a v šedesátých letech 19. století se v okolí města začalo s těžbou vápence a rozvinula se postupně i další průmyslová odvětví.


 
převzatý text : wikipedie.cz
a www.mesto-beroun.cz